SKA Sektionens styrelse 2022

”Ett väl utfört arbete ger en inre tillfredsställelse och är den grund varpå sektionen vilar.”

Engla Olausson
Engla OlaussonOrdförande
Vår ordförande är sektionens officiella representant och ansikte utåt! Engla ser till att fattade beslut verkställs och ansvarar för arbetsfördelning och arbetsledning i styrelsen. Hon ansvarar också för att föreningen följer stadgan och jobbar utefter den upprättade verksamhetsplanen, samt upprättar en ny verksamhetsplan för nästkommande styrelse.
Villemo Raquette
Villemo RaquetteVice Ordförande & Utbildningsbevakare
Våra UB är länken mellan programansvariga och studenterna. De ser till att utbildningen hålls i ett rimligt tempo, håller en hög kvalite och faktiskt förmedlar rätt och relevant kunskap för programmets ändamål. Det går alltid att ta kontakt med UB om man har något förslag som kan utveckla programmet, eller om det finns något man upplever inte fungerar.
Angelina Jinaruk
Angelina JinarukKassör
Kassören håller koll på sektionens pengar! Angelina ser till att bokföra alla transaktioner och att vi håller budgeten! Hon upprättar också en ekonomisk berättelse i slutet av varje verksamhetsår.
Elin Adolphi
Elin AdolphiInfo & Vice Kassör
Infoansvarig är vår officiella sociala medier-guru! Elin ser till att förmedla information utåt på hemsidan och våra kanaler på sociala medier! Hon håller koll så fort det händer något som är av intresse för våra studenter och är en klippa på Canvas.
Moa Staflund Ekström
Moa Staflund EkströmSekreterare
Som sekreterare har Moa huvudansvaret för se till att skrivandet av protokoll genomförs på era sektionsmöten. Hon ser till att få med de viktigaste som sägs under mötet samt det som måste kommas ihåg. Protokollen är därför väldigt användbara när man behöver gå tillbaka och kolla vad man egentligen bestämde på mötet. Protokollen läggs upp på hemsidan så fort som justeraren har godkänt det!
Wilma Elfstedt
Wilma ElfstedtUtbildningsbevakare
Våra UB är länken mellan programansvariga och studenterna. De ser till att utbildningen hålls i ett rimligt tempo, håller en hög kvalite och faktiskt förmedlar rätt och relevant kunskap för programmets ändamål. Det går alltid att ta kontakt med UB om man har något förslag som kan utveckla programmet, eller om det finns något man upplever inte fungerar.
Maja Lövgren
Maja LövgrenArbetsmiljöombud
Som arbetsmiljöombud (AMO) hanterar Maja både den fysiska och sociala arbetsmiljön. Det innebär att hon håller koll på saker som berör t.ex. belysning eller ljudvolym på Campus men även välmående och stressfaktorer hos studenter.
Selma Breko
Selma BrekoMiljöombud
Hjärtat av allt arbete som miljöombudet gör går att återfinna i en upprättad miljöplan. Vårt miljöombud ser till så att alla aktiviteter som genomförs av sektionen och dess utskott inte bryter mot de uppsatta miljöutvecklande målen!
Agnes Sandh
Agnes SandhLedamot & EMS-ansvarig
Att vara EMS-ansvarig innebär att man har det övergripande ansvaret att utveckla en kontakt med studenterna på vårt mastersprogram, Ethnic Migration Studies! Det inkluderar att hålla en dialog och att se till att alla evenemang vi arrangerar är anpassade för en internationell målgrupp.
Elivira Hagström
Elivira HagströmLedamot & EMS-ansvarig
Att vara EMS-ansvarig innebär att man har det övergripande ansvaret att utveckla en kontakt med studenterna på vårt mastersprogram, Ethnic Migration Studies! Det inkluderar att hålla en dialog och att se till att alla evenemang vi arrangerar är anpassade för en internationell målgrupp.
Parmida Zoorani
Parmida ZooraniLedamot
En ledamot i styrelsen kan vara utan uttalat uppdrag, men kan också inneha ansvarsområden såsom att vara del i stadgerevision grupp, marknadsföringsgrupp eller arbetsmarknadsdag grupp. Våra duktiga ledamöter hjälper också till genom att hjälpa till där det behövs och avlasta andra på deras poster genom att t.ex gå på möten i deras ställe.
Aleksander Kjellgren
Aleksander KjellgrenLedamot & webansvarig
En ledamot i styrelsen kan vara utan uttalat uppdrag, men kan också inneha ansvarsområden såsom att vara del i stadgerevision grupp, marknadsföringsgrupp eller arbetsmarknadsdag grupp. Våra duktiga ledamöter hjälper också till genom att hjälpa till där det behövs och avlasta andra på deras poster genom att t.ex gå på möten i deras ställe.

Är du sugen på att testa på att engagera dig i föreningsliv?

Gå med i SKA Sektionen! Vi har fika.

Jag vill bli medlem!