Utbildningsbevakning

Utbildningsbevakare (UB) arbetar för att förbättra din utbildning och se till att dina åsikter tas till vara på. Du kan höra av dig till din UB Tom du har åsikter kring din utbildning som du vill att den ska föra med sig till kursansvariga och studentkåren. Du kan också vända dig till din utbildningsbevakare om det skulle uppstå några problem med din utbildning. utbildningsbevakaren sitter i regelbundna möten med både programledning, kursansvariga och kårens utbildningsutvecklare.

Tveka inte att höra av dig till ditt utbildningsbevakare om du skulle ha åsikter kring dina studier som den kan ta vidare till universitetet.

 

Arbetsmiljöbevakning

Arbetsmiljöombud (AMO) är ditt skyddsombud som student. Arbetsmiljöombudet arbetar tillsammans med studentkåren och universitetet för att lösa eventuella arbetsmiljöproblem.  Det finns olika typer av arbetsmiljö, dels den fysiska och den psykosociala. Exempel på problem med den fysiska arbetsmiljön kan vara oljud, dålig ventilation eller farliga resvägar till och från universitetet. Den psykosociala arbetsmiljön handlar om det som skapar risker för den psykiska hälsan. Exempel på problem med den psykosociala arbetsmiljön kan vara tidspress, för mycket att göra eller oklara arbetsuppgifter.

Tveka inte att höra av dig till ditt arbetsmiljöombud om du skulle ha åsikter kring din arbetsmiljö som den kan ta vidare till universitetet.

 

Grön sektion

Gröna Sektion syftar till att underlätta sektionernas miljöanpassning av verksamheten genom att konkretisera och systematisera arbetet med miljöfrågor och hållbar utveckling. De sektioner som är diplomerade åtar sig att skapa en medvetenhet kring miljöfrågor och hållbar utveckling hos de egna medlemmarna samtidigt som man steg för steg miljöanpassar den egna verksamheten.

I Gröna Sektioner, där sektionernas representanter ingår tillsammans med koordinator för miljöfrågor eller motsvarande vid miljö- och säkerhetsenheten skapas en plattform för miljösamarbete och utbyte.

 

Vad SKA jag göra sen?

Den årliga arbetsmarknadsdagen där studenter får en chans att träffa potentiella arbetsgivare och prata med dem om hur deras arbete funkar samt hur SKA-kompetenser kan appliceras på arbetsplatserna.