Vill du hjälpa oss att utveckla SKA-programmet?

SKA Sektionen är ett ideellt arbete och är till för studenter – av studenter! Vi representerar inte bara våra medlemmar, utan gör det vi gör för att sätta SKA-programmet på tavlan hos framtida arbetsgivare, och för att lägga en stabil grund åt framtida studenter.

Men självklart ska din studietid också vara rolig! Vårt utskott SKAm arrangerar mottagningen och diverse andra festligheter, och Sektionen bevakar din utbildning genom att hålla regelbundna möten med lärarkåren och StuFF. Tack vare SKA Sektionens arbete har bland annat vissa av programmets tyngre kurser fått en jämnare fördelning av poäng, vilket som gjort dem mindre intensiva och enklare att hänga med på.

Vidare har vi också bidragit till att antalet obligatorisk kurslitteratur minskat, upplägg förtydligats och att relevant information kommit ut i godare tid!

Visst låter det bra? Men vårt arbete är inte klart där!

 • Vi vill att myndigheter och organisationer ska jaga efter SKA-studenter när de tar examen!
 • Vi ser till att kurserna har en rättvis mängd arbete till mängden HP!
 • Från mottagning till examen – Vi vill att du ska ha ett rikt studentliv!

Vill du…

 • Ha rösträtt i SKA-sektionen och StuFF?
 • Ha rätt att lägga fram motioner?
 • Ha möjlighet att kandidera till att sitta i SKA-sektionens styrelse?
 • Engagera dig i SKAm, SKA Sektionen eller kanske StuFF?
 • Ha möjlighet att vara med och påverka under studietiden?
 • Bidra till ett levande studentliv?
 • Få ta del av massor rabatter?
 • Se då till att bli medlem i SKA-sektionen och StuFF!

SKA-sektionen är sedan januari 2017 avgiftsfri vilket betyder att du enbart betalar medlemsavgift till studentkåren StuFF, det kostar alltså 200kr/år eller 150kr/termin att vara medlem i både StuFF och SKA-sektionen. För nya studenter kostar det enbart 100kr/år eller 50kr/termin. Bra, eller hur?

Vad innebär det att vara medlem?

Dina rättigheter är många. Framför allt har du rätt att kräva att sektionen tar sitt ansvar och arbetar för studenternas intressen. Du har rätt att rösta på sektionens möten, och du får kandidera till vilken post som helst i styrelsen, eller engagera dig i något av våra utskott!
Du har också så kallad motionsrätt, vilket innebär att du har rätt att komma med förslag på saker som du vill att sektionen ska jobba med. Du kan lämna dina förslag antingen i form av frågor eller tips direkt till oss i styrelsen, eller genom att skriva ner dem och lämna dem (som en så kallad motion) till något av våra stor- eller årsmöten. Naturligtvis får du motionera anonymt om du vill. Din främsta skyldighet är att själv bevaka dina intressen! Du har rätt att ifrågasätta oss när du tycker att vi gör något fel och du rätt att se att vi sköter oss på ett bra sätt.
Vi behöver våra medlemmars deltagande för att styrka vår legitimitet som en demokratisk förening!