Du har väl inte missat att du kan bli studentrepresentant på StuFF? Här nedan kommer ett ursaxat avsnitt från världens bästa studentkår StuFF!

Det är en rättighet!

Det är lagstadgat (2 kap. 7§ högskolelagen) att det ska finnas valda studentrepresentanter i alla beslutande och beredande organ på universitetet.
LiU har riktlinjer berörande representanter (liu-2019-02146) där det bland annat framgår att universitet ska i största möjliga mån förlägga sammanträden på tider när studenter har möjlighet att närvara.  


En viktig del i vårt påverkansarbete

Studentrepresentanterna är en ovärdelig del i studentkårens påverkansarbete. StuFF har över 230 studentrepresentantsplatser som tillsätts av kåren tillsammans med sektionerna. Utan dessa skulle arbetet för att förbättra studiesituationen för studenterna gå betydligt långsamare.
Som representant får man dessutom en unik inblick i hur universitetet fungerar, förståelse för dina föreläsare, lära dig hur man kan påverka sin studiesituation och vara med att ta fram förändringar som gör din utbildning bättre.

Låter det spännande? Då kan du läsa mer här på StuFF’s egen hemsida: https://www.stuff.liu.se/organisation/paverkan/studentrepresentanter