SKA Sektionens styrelse 23/24

”Ett väl utfört arbete ger en inre tillfredsställelse och är den grund varpå sektionen vilar.”

Moa Jonsson
Moa JonssonOrdförande
Rollen som ordförande innebär att jag har det yttersta ansvaret i att arbetet i styrelsen fungerar som det ska. Posten innebär även att hålla i möten, och se till att vi håller oss till våra stadgar. Jag ser till att alla roller i styrelsen genomför sina åtaganden som de ska.
Hanna Andersen
Hanna AndersenVice Ordförande
Min post innebär att stötta och finnas där för ordförande och hjälpa till när det behövs. Om ordförande inte kan medverka på möten eller inte kan hålla i möten är det jag som hoppar in. Jag är helt enkelt ordförandes högra hand.
Olivia Fridell
Olivia FridellKassör
Kassören har huvudansvaret för styrelsens ekonomi och ser till att pengarna som kommer in och ut går till ett gott syfte samt håller koll på budgeten.
Fredrika Ahlström
Fredrika AhlströmInformatör
Min post innebär att driva SKA-sektionens sociala medier och hemsida. Jag ser till att sprida information om bland annat SKA-sektionens evenemang, aktiviteter och medlemmar till allmänheten.
Cornelia Rudén
Cornelia RudénArbetsmiljöombud (AMO)
Som AMO ser jag till att den fysiska och psykiska arbetsmiljön på campus är behaglig. Posten innebär att jag lägger felanmälan på t.ex. ventilationer som inte fungerar eller om något är sönder på campus. Jag går också på regelbundna möten tillsammans med AMOs från andra program. Vid studentärenden har jag givetvis tystnadsplikt.
Agnes Sandh & Elvira Hagström
Agnes Sandh & Elvira HagströmUtbildningsbevakare
Som utbildningsbevakare ser vi till att kvalitetssäkra utbildningen. Utbildningsbevakare är studenternas direktkoppling gällande synpunkter om utbildningen. Genom dessa ärenden för vi det vidare till ansvariga för programmet för att arbeta fram en förändring. Vi går även regelbundet på möten med andra utbildningsbevakare samt möten med programmets ansvariga, på dessa möten är vi representanter för programmet studenter.
Natalie Eriksson
Natalie ErikssonMiljöombud
Min post ser till att sektionen möter miljömålen satt av den Gröna sektionen, bland annat så planerar jag miljöfrämjande aktiviteter.
Felicia Sahlén
Felicia SahlénEMS-ansvarig & Vice-kassör
Mitt ansvar är att bygga broar mellan masterprogrammen och sektionen. Nästan som en budbärare/brevbärare. Jag hjälper också kassören där det finns behov.
Sebastian Lundqvist
Sebastian LundqvistEMS-ansvarig
Mitt ansvar är att bygga broar mellan masterprogrammen och sektionen. Nästan som en budbärare/brevbärare.
Olivia Kvick
Olivia KvickLedamot
Min post innebär att finnas till hands där jag behövs och ge min röst och åsikt i viktiga beslut.
Johanna Åkesson
Johanna ÅkessonLedamot
Min post innebär att finnas till hands där jag behövs och ge min röst och åsikt i viktiga beslut.
Anna Hallberg
Anna HallbergLedamot
Min post innebär att finnas till hands där jag behövs och ge min röst och åsikt i viktiga beslut.