SKAm

Samhälls- och kulturanalysstudenternas intresseorganisation

Mästeriet SKAm

SKAm är ett utskott som uppgift är att driva ett rikare
nöjesliv för främst SKA-programmets studenter.

SKAm har både mottagning och festverksamhet, alltså
planera mottagningen av de nya studenterna vid SKA-programmet
och EMS-programmet samt fester och sittningar under
verksamhetsåret.