SKAm

Samhälls- och kulturanalysstudenternas intresseorganisation

 

Mästeriet SKAm

SKAm är ett utskott som uppgift är att driva ett
rikare nöjesliv för främst SKA-programmets studenter.

SKAm har både mottagning och festverksamhet,
alltså planera mottagningen av de nya studenterna
vid SKA-programmet och EMS-programmet samt
fester och sittningar under verksamhetsåret.