SKAm

Samhälls- och kulturanalysstudenternas intresseorganisation

 

Mästeriet SKAm

Mästeriet SKAm är SKA-programmets studiesociala utskott med uppgiften att ge studenterna en roligare studietid. SKAm är ansvariga för mottagningen av de nya studenterna på SKA-programmet och masterutbildningen EMS. Dessutom håller SKAm i fester och aktiviteter under resten av året! Följ oss på våra sociala medier nedan!