Bli Sektionsmedlem!

Samhälls- och kulturanalysstudenternas intresseorganisation

Vill du ..

  • Ha rösträtt i SKA-sektionen och StuFF?
  • Ha rätt att lägga fram motioner?
  • Ha möjlighet att kandidera till att sitta i SKA-sektionens styrelse?
  • Engagera dig i SKAndal, SKAnsen eller Spotlight?
  • Ha möjlighet att vara med och påverka under studietiden?
  • Bidra till ett levande studentliv?
  • Få ta del av massor rabatter?
  • Se då till att bli medlem i SKA-sektionen och StuFF! 

SKA-sektionen är sedan januari 2017 avgiftsfri vilket betyder att du enbart betalar medlemsavgift till studentkåren StuFF, det kostar alltså 200kr/år eller 150kr/termin att vara medlem i både StuFF och SKA-sektionen. För nya studenter kostar det enbart 100kr/år eller 50kr/termin. Bra, eller hur? Bli medlem!

 

Vad innebär det att vara medlem?

Som medlem har du både rättigheter och skyldigheter. Men var lugn, det är inte så farligt som det låter.

Dina rättigheter är många. Framför allt har du rätt att kräva att sektionen tar sitt ansvar och arbetar för studenternas intressen. Du har rätt att rösta på sektionens möten, och du får kandidera till vilken post som helst i styrelsen, eller engagera dig i något av våra utskott!

Du har också så kallad motionsrätt, vilket innebär att du har rätt att komma med förslag på saker som du vill att sektionen ska jobba med. Du kan lämna dina förslag antingen i form av frågor eller tips direkt till oss i styrelsen, eller genom att skriva ner dem och lämna dem (som en så kallad motion) till något av våra stor- eller årsmöten. Naturligtvis får du motionera anonymt om du vill.

Men som medlem har du faktiskt också skyldigheter. Din främsta skyldighet är att själv bevaka dina intressen! Du har rätt att ifrågasätta oss när du tycker att vi gör något fel och du rätt att se att vi sköter oss på ett bra sätt.

Det är på grund av detta som vi vill se fler medlemmar på våra stormöten och årsmöten! Fler medlemmar betyder fler ögon och öron som kan granska vårt arbete. Vi behöver våra medlemmars deltagande för att styrka vår legitimitet som en demokratisk förening. Utnyttja därför din röst- och motionsrätt!

Välkommen som medlem i SKA-sektionen och StuFF!