SKA-Sektionen

Samhälls -och Kulturanalytikernas intresseorganisation

SKA-SEKTIONEN

Vad är SKA?

SKA-Sektionen är Samhälls- och kulturanalysstudenternas intresseorganisation

Det är en ideell förening som bygger på studenternas frivilliga medlemskap. I utbyte mot medlemsavgiften ser SKA-sektionen till att bevaka studenternas intressen, erbjuda socialt och intellektuellt stimulerande aktiviteter, marknadsföra programmet, med mera. SKA-sektionen fungerar också som studenternas länk till lärarkåren och övriga universitetet. SKA-sektionen jobbar främst genom sin styrelse, som består av förtroendevalda ur olika årskurser. Styrelsemedlemmarna arbetar med olika frågor och försöker att tillgodose studenternas intressen inom de olika områdena. Alla studenter som är medlemmar i SKA-sektionen har rätt att kandidera till styrelsen, och har rösträtt och motionsrätt till alla sektionens möten.

               

Bli medlem! Det tar bara en minut.

Styrelsen 20/21

Sektionsstyrelsen har möten varannan vecka för att hela tiden hålla varandra uppdaterade och kontinuerligt stämma av vad som hänt och vad som är på gång. Vill du ta upp en fråga eller undrar du över något? Du är alltid välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen!

 Lina Carlsson 
SKA åk 2

Ordförande

Josefin Hållander
SKA åk 2

Arbetsmiljöombud (AMO)

Rebecka Thorn Hällbro
SKA åk 2

Ledamot

Gustaf Malmsten
SKA åk 2

Miljöombud

Lisa Rolander-Gääw
SKA åk 2

Utbildningsbevakare (UB)

Mishel Cedeño
SKA åk 2

Utbildningsbevakare (UB)

Jamel Angel
SKA åk 2

Kassör

Adam Löfdahl
SKA åk 2

Vice-kassör

Wilma Holm
SKA åk 2

Vice-ordförande, informatör


Senaste Nytt

Här håller vi er uppdaterade om allt gällande SKA!

Nytt Utskott!

NYTT UTSKOTT – EMS COMMUNITY Vi har ett nytt utskott, nämligen EMS Community som kommer arbeta med att anordna sociala aktiviteter för de i masterprogrammet Ethnic and Migration Studie. Syftet[…]

Read more

Ny Hemsida

Vad roligt att DU hittat hit! Vi presenterar stolt vår nya hemsida! Mer Ordning. Mer Verksamhet. Mer SKA.

Read more

Kontakta oss

Har du en fråga eller ett önskemål? Vi svarar på allt så fort vi kan!

Contact form will be displayed here. To activate it you have to set the "contact form shortcode" parameter in Customizer.