SKA-sektionen har under januari och februari-månad arbetat för att förbereda inför Arbetsmarknadsdagen 2022! Planeringen fick under en period i januari stoppas och skjutas upp i och med de restriktioner som infördes i en kortare period i januari och februari. Nu är styrelsen igång igen för fullt för att ge er SKA-studenter en Arbetsmarknadsdag i 22 April!

Styrelsen vill även påminna er att om ni har funderingar, klagomål eller liknande om kurser eller om utformingen av vårt program i allmänhet så kan ni vända er till utbildningsbevakarna på ub@skasektionen.nu

Styrelsen önskar er en fortsatt trevlig vecka!