Susanna kommer vid denna föreläsning under Kulturnatten 2022, att utgå från sina två
senaste romaner, Bomullsängeln och Londonflickan. De två första delarna i en kommande
kvartett böcker där textilindustri, krig och fred är trådar i samma väv.

Susanna Alakoski gjorde författardebut 2006 med romanen Svinalängorna, som tilldelades
Augustpriset och både blev pjäs och film. Sedan dess har Alakoski varit redaktör för ett flertal
uppmärksammade antologier, romaner och barnböcker, samt de två dagboksessäerna

Oktober i Fattigsverige (2012) och April i Anhörigsverige (2015). Den sistnämnda sattes upp
som pjäs på Stockholms Stadsteater (2014). Alakoski är socionom och utsågs 2021 till den
första innehavaren av professuren i Moa Martinssons namn vid Linköpings universitet.

Föreläsningen arrangeras av FORSA Östergötland och SKA sektionen och hålls under
Kulturnatten i Norrköping: https://visit.norrkoping.se/se-och-gora/storreevenemang/
kulturnatten

Mer om FORSA: https://www.facebook.com/FORSAostergotland
Mer om SKA-sektionen: https://www.facebook.com/skasektionen