Sektionens protokoll & Styrdokument

Här redovisar vi samtliga dokument för SKA Sektionen. Styrdokumenten kan vara den antagna miljöplanen, samt stadgarna som är grunden för styrelsens arbete.

Vidare redovisas samtliga protokoll från de möten som styrelsen håller.

Ladda ned våra dokument

Du kan alltid ladda ned alla dokument om du vill kolla närmare på dem.

Stadgar
Miljöplan 2022
2022 Årsmöte
2022 Mötesprotokoll
Äldre Dokument