Sektionens Protokoll & Styrdokument

Här redovisar vi samtliga dokument för SKA Sektionen. Styrdokumenten är till exempel styrelseprotokoll, mötesdokument, miljöplaner och stadgarna som utgör grunden för styrelsens arbete.

Dyk ner i arkivet